בלוג #היציאה מהארץ


שבוע לפני היציאה מהארץ היה שבוע של פרידות ומלא התרגשות. הילדים נפרדו מחבריהם ומהמשפחה. לנו היה חשוב מאוד לומר שלום לכל אחד מחברינו ומהמשפחה. בינתיים קיבלנו גם הרבה מאוד חיזוקים מהסביבה.